Logo

Affärsdrivet samhällsansvar i BoPil

Övergripande har BoPil under alla år fokuserat på djurskydd och människors trivsel tillsammans med djuren.

Det övergripande målet är detsamma 

 • Säkerställer att djuren får rätt mängd foder med hänsyn till djurens naturliga beteenden
 • Optimerar råvaruförbrukningen och undviker foderspill
 • Optimerar resursförbrukningen i material och tid
 • Med hänsyn till människors arbetsmiljö och säkerhet

Ledning

 • BoPil strävar efter att efterleva de åtta förvaltningsprinciper som anges i olika ISO-standarder: kundfokus, ledarskap, medarbetarengagemang, processorientering, systembaserad förvaltning, kontinuerliga förbättringar, sakliga beslut och ömsesidigt fördelaktiga leverantörsrelationer
 • BoPil håller sig orienterade om bland annat lagar och regler genom branschorganisationer, företagets advokat och revisor
 • BoPil avslutar alla säljprojekt genom att genomföra en kundnöjdhetsanalys. Resultaten från denna använder vi för att kontinuerligt förbättra våra processer
 • Alla försäljningsprocesser genomförs med hjälp av beprövade system
 • BoPils medarbetare ska så långt det är möjligt efterleva samma värderingar – vision, mission och mål – som vi själva har
 • BoPil är medlem i Dyrenes Beskyttelse och Erhvervsklubben i Dansk Varmblod
 • BoPil prioriterar en sund företagsekonomi och har ett AAA-kreditbetyg i ekonomi.

Miljöledning

 • BoPils fordonspark är ny och energieffektiv
 • BoPil har som mål att samordna och samla leveranser från leverantörer/kunder för att minska miljöpåverkan
 • Uppvärmningen av företagets lokaler är hållbar och koldioxidneutral
 • Tyvärr är ingen av BoPils leverantörer ISO-certifierade. BoPil har under flera år samarbetat med leverantörer som prioriterar miljön, bland annat genom att använda återvunnet material (BoPil Riste). Andra leverantörer efterlever EU-direktiv
 • BoPil minimerar pappersförbrukningen inom företaget

BoPils efterlever uppförandekoden, tar ett socialt ansvar m.m.

 • BoPil respekterar de mänskliga rättigheterna och diskriminerar inte i anställningsvillkoren.
 • BoPil erbjuder praktikplatser till ungdomar under utbildning
 • BoPils medarbetare har frihet att planera arbetstiderna så de fungerar med familjelivet
 • BoPil erkänner rätten till föreningsfrihet och kollektivavtalsförhandlingar
 • BoPil stöder avskaffande av barnarbete och samarbetar inte med företag som använder sig av barnarbete
 • BoPil strävar efter att all produktutveckling ska ske i samarbete med miljömedvetna samarbetspartner

Produkter

 • Djurskydd, arbetsmiljö och säkerhet är genomgående för alla produkter
 • Det finns ingen påverkan med ström direkt på djur i någon av BoPils produkter
 • Produktutveckling sker alltid med fokus på förbättring, förenkling och arbetsmiljö
 • Vi utarbetar kundnöjdhetsanalyser och använder resultaten för produktutveckling

 

Kontakta oss nu

Våra specialister år redo att vägleda dig

+45 7440 7025