Logo

Bopil SpotMix

Flexibelt blandnings- och utfodringssystem

SpotMix är ett enda multi-utfodringssystem där utfodringen styrs på bannivå. Anläggningen blandar automatiskt foder av olika, färska råvaror och skickar med hjälp av luft ut fodret till varje bana, tråg eller silo. Eftersom den både är en anläggning för fodertillverkning och foderdistribution är den därför idealisk för att göra hemblandat foder i.

Se i Shop!     Vi levererar globalt!     

Optimal i klimat- och slaktsvinsstall

Suggan behöver rätt näringsämnen för att producera en optimerad råmjölk, och rikligt av den. Detta kräver varierat foder. Även i klimat- och slaktsvinsstallet får du en fördel med SpotMix. Undvik avbrott på tillväxtkurvan genom att fodret hela tiden anpassas efter grisarnas vikt. SpotMix kan utfodra varje sugga individuellt eller fylla silor för en vecka i taget.

Fördelar:

  • Unik för nästan alla foderuppgifter
  • Totalt antal multisteg med fri eller restriktiv utfodring
  • Torr- eller blötutfodring
  • Mycket bättre foderekonomi
  • Arbetsbesparande
  • Ingen separering
  • Kan fördela material för bökning och sysselsättning
  • Intag av många malda råvaror
  • Minimalt underhåll

Asbjerggaard sparade mer än 100 FE per avelsdjur

Med en produktion på ca 14 000 slaktsvin per år, har en lägre foderförbrukning på mer än 100 foderenheter per avelsdjur, inneburit stora besparingar för Mette och Mikael Andersen på Asbjerggaard efter att de fått SpotMix.

Kontakta oss nu

Våra specialister år redo att vägleda dig

+45 7440 7025