Logo

Bopil BabyDos

Minianläggning för blötfoder

Som den enda anläggningen på marknaden kan vi erbjuda individuell utfodring på bannivå. BabyDos ger dig möjlighet till tidig dosering av både mjölkersättning och för-starter i suggstallet. Detta ger grisarna mer likformighet och bättre säkrad tillväxt genom utfodring hela vägen fram till avvänjning.

BabyDos ökar suggans förmåga att själv ta hand om fler grisar, samtidigt som det betydligt ökar smågrisarnas tillväxt eftersom den utfodrar suggmjölksersättning eller förstarter direkt i foderskålarna i suggstallet.

Utfodring

Alla utfodringspunkter styrs enkelt via en foderdator eller direkt på surfplatta/smartphone. Djurskötaren kan därigenom ändra utfodringen direkt under sin runda i stallet. Dra nytta av möjligheten till utfodring av både mjölk och foder, och enzymträna smågrisarna redan i suggstallet.

Med BabyDos undviker du manuellt arbete eftersom anläggningen fungerar helautomatiskt och säkerställer en spillfri utfodring. Automatisk rengöring och desinfektion garanterar en hög hygienstandard hos bevattningsbommarna, och nu finns även automatisk trågrengöring som en del av standardlösningen.

Fördelar:

  • Individuell utfodring på bannivå
  • Helautomatisk rengöring och desinfektion med syra/bas
  • Alltid färsk mjölk och foder
  • Ökar överlevnadsprocenten
  • Ger grisarna en högre avvänjningsvikt
  • Utfodring efter storlek, behov och med sensor i tråget
  • Automatisk trågrengöring
  • Temperaturstyrd automatisk blandning
  • Verkligt spillfri utfodring
  • Enkel datorhantering

Lovande trender på Hygebjerggaard

”Grisarna har ökat i vikt med ca 1/2 kilo före avvänjningen, och det har gett en mycket mer enhetlig kull. Trenden är att de dagligen växer ca 40–50 g mer än tidigare, och med en lägre foderförbrukning eftersom spillet minskar. Det utfodras både med förstarter och suggmjölksersättning direkt och automatiskt i tråget, och rengöringen går enkelt och snabbt.” – Jørn Degn Pedersen

Kontakta oss nu

Våra specialister år redo att vägleda dig

+45 7440 7025