Logo

Bopil Blötutfodring

Spillfri utfodring

BoPils blötfoderanläggning har använts i tusentals europeiska djurbesättningar i mer än 30 år. Blötutfodringsystemet är den bäst testade och utvecklade foderlösningen som lämnar rören tomma och rena efter utfodring – varje gång. Med blötfoderanläggningen har du alltid färskt foder i önskad portionsstorlek.

 

Hygienen i topp

Anläggningen kräver ett minimum av underhåll. Hygienen är förstklassig eftersom alla bevattningsbommar sköljs rena med vatten varje gång och fodertankarna töms helt. Systemet levereras med stpl-tankar av önskad storlek och har en lång livslängd med enkel rengöring och kraftfulla, slitstarka pumpar.

Fördelar:

  • Verkligt spillfri utfodring
  • Alltid färskt foder i önskad portionsstorlek
  • Bevattningsbommarna sköljs rena med vatten
  • Fodertankarna töms varje gång
  • Minimalt underhåll och unikt pumpsystem
  • Optimal hygien och en hälsosammare besättning

Kontakta oss nu

Våra specialister år redo att vägleda dig

+45 7440 7025