Logo

Bopil SpotFish

Centralt fodersystem

SpotMix är ett centralt fodersystem som distribuerar noggranna balanserade mängder foder till separata bassänger. Det bästa alternativet till tidskrävande distribution av foder genom automat eller handmatning.

Produktionsdata

Varje professionell produktion behöver aktuella och tidigare data för att utvärdera prestanda och identifiera relevanta produktionsproblem. SpotFish tillhandahåller all denna information när det gäller produktion och ekonomi.

Kapacitet:

Kapaciteten beror på antal utfodringsplatser, timing och kvalitet och allmän utfodringsstrategi, men är ca 500 kg/h. Varje system är anpassat till produktionen

Kontakta oss nu

Våra specialister år redo att vägleda dig

+45 7440 7025