Logo

Bopil Transponder

Enkel och säker utfodringsmetod

Vi tillåter oss att påstå att elektronisk suggutfodring (ESF) är det enklaste sättet att utfodra suggor på. Med BoPil transponder får dina suggor individuell eller gruppvis utfodring, det bästa hullet och en betydande låg dödlighet. Du får en utfodringsanläggning som på längre sikt garanterar dig en högre inkomst jämfört med andra utfodringsanläggningar.

Se i Shop!     Vi levererar globalt!     

Utfodring

Transpondrar kan utfodra med blöt- eller torrfoder och olika mängder mat, och varierar i olika modeller lämpliga för alla gruppstorlekar, suggor och gyltor. Grisarna äter i lugn och ro i rätt position. Stressad utfodring minimeras med hjälp av rak genomgång/utgång. Förutom pålitligt utfodringssystem med fullständig överblick över näringsnivå m.m., skapar BoPil även harmoni och lugn bland lösgående suggor.

Fördelar:

  • Möjlighet att tillsätta mineraler och vitaminer
  • Betydande låg dödlighet hos suggorna
  • Upp till 85 suggor per station/genomsnittligt 6,5 suggor per timme)
  • Rapportering vid förändrat beteende i flocken
  • Möjlighet till galtantenn för frånval av omlöpare
  • Mycket lågt underhållsbehov med få rörliga delar
  • Optimal passning och tillsyn, samt styrning t.ex. från kontor

Suggor med perfekt hull på Øster Stokholm

På Øster Stokholm i Lemvig har man stor framgång med att upprätthålla ett perfekt hull på suggorna. Detta görs bland annat med hjälp av bra kontroll och överblick via foderdatorn som gör att man går igenom suggorna varje dag. 

”Använder man de data som gäller utfodring har man också möjlighet att få många fördelar” – Klaus Noe

Kontakta oss nu

Våra specialister år redo att vägleda dig

+45 7440 7025