Logo

Bopil MamaDos

Optimal kontroll av suggutfodring

Med MamaDos registreras suggorna på en central foderdator, som utifrån foderkurvor och en aktivitetssensor kontrollerar suggornas foderupptag individuellt. 

Aktivitetssensorn ger en signal till foderdatorn om suggan vill ha mer foder, och kontrollerar samtidigt om suggan har ätit upp. Detta stimulerar också suggan till ökat foderintag och ökad mjölkproduktion.

Se i Shop!     Vi levererar globalt!     

Beroende av en bra start i livet

Spädgrisen är beroende av en bra start i livet, och därför måste suggan ges tillräckligt med energi för att producera rätt mängd och sammansättning av mjölken. Särskilt genom råmjölken får spädgrisen de bästa förutsättningarna för överlevnad och god tillväxt.

MamaDos säkerställer jämnt fördelade foderintag med kontroll utifrån foderkurvor. Detta bidrar till en högre mjölkavkastning och därmed goda förutsättningar för suggans avkastning under den krävande laktationsperioden.

Fördelar:

  • Långsamt och frekvent foderintag
  • Högre mjölkavkastning
  • Bättre viktreglering under laktationsperioden
  • Flera utfodringar – upp till 6–8
  • Möjlighet att avläsa/ändra data direkt i stallet
  • Intelligent doseringsteknik
  • Enkel datorhantering

Lovande tendenser hos Hasbjerggaard

På bara fyra veckor efter att MamaDos-anläggningen körts in avvänjer Lene och Anders Tærkser Madsen 0,7 fler grisar än vanligt. Paret har en ännu högre grad av självavvänjning i djuromgång två.

Kontakta oss nu

Våra specialister år redo att vägleda dig

+45 7440 7025