Logo

Bopil Titan

Skålutfodring av kalkoner

Titan är ett utfodringssystem för tunga kalkoner. Titan har en djup foderskål med variabel foderhöjd som ger en foderhalt på 1–4 kg/skål. Titan kan utrustas med en liten foderskål som lämpar sig för dagsgamla och små kalkoner, och en stor skål som lämpar sig för kalkoner över 20 kg.  

Se i Shop!     Vi levererar globalt!     

Specialdesign

Justering kan göras centralt för varje 30 meter, och monteras enkelt med en särskild skål för dagsgamla kalkoner och kalkoner under uppfödning. Den speciella designen är utformad för att klara påverkan från de stora djuren, skålen har en stor omkrets och är lätt att rengöra.

Tekniska specifikationer:

 • Antal djur per skål för uppfödning upp till 3,75 kg: 70–80
 • Antal djur per skål för uppfödning upp till 15 kg: 70–80
 • Antal djur per skål för uppfödning upp till 20 kg: 50–60
 • Antal djur per skål för uppfödning över 20 kg: 40–50
 • Beläggning genom automatisk ventilation för höns: 4,4–5,5 djur/m2 
 • Beläggning genom automatisk ventilation för tuppar: 1,9–2,4 djur/m2
 • Max. foderintag för höns: 320 g/dag
 • Max. foderintag för tuppar: 550 g/dag
 • Skålmaterial: Polpropylen
 • Skåldiameter: 540 mm
 • Foderinnehåll per skål: 1–4 kg
 • Rör med ytterdiameter: 50,8 mm
 • Transportkapacitet av foder: 450 kg/h
 • Maxlängd mellan påfyllningspunkter: 200 m
 • Upphängning: För varje 3 meter

Kontakta oss nu

Våra specialister år redo att vägleda dig

+45 7440 7025