Logo

Bopil Smolt Feeder

Speciellt framtagen

Smolt Feeder är utvecklad för avancerad smolt och post-smolt produktion, och gör det möjligt att utfodra med mycket små mängder, så ofta som önskas. Den ökade storleken på smolt ger ett behov av exakt utfodring för att kontrollera foderkostnaderna och biofiltren i RAS-systemet.

Utformning

Alla Smolt Feeders är skräddarsydda och anpassade till storleken och formen på tankarna. Feedern är konstruerad för att utfodra efter tankvolym – t.ex. utfodras det mer i tankens ytterkanter och mindre in mot mitten.

Den primära delen är tillverkad av rostfritt stål utan vassa kanter. Den koniska formen med mycket branta väggar ser till att det aldrig finns gammalt foder kvar i behållaren. Fodret faller direkt i skruvrännan, där en 24 V-motor monteras direkt på skruvänden.

 

Utfodring

En frekvensstyrd 24 V-motor aktiverar Smolt Feeder med möjlighet att justera varvtalet. Feedern matar med specifika intervaller på 5, 8 eller 10 sekunder, beroende på utfodringskraven. Pauserna mellan utfodringarna beräknas automatiskt av PC-systemet.

Kontakta oss nu

Våra specialister år redo att vägleda dig

+45 7440 7025