Logo

Bopil FARO

All-in-one kvalitet

FARO kombinerar alla funktioner som krävs för automatisk utfodrautrustning och har, tack vare valfria koncentrat, mycket mer att erbjuda än de flesta. FARO kan inte bara gå smidigt i båda riktningar, utan kan också flytta foderensilage till utfodringsstaket och eventuellt leverera upp till två varianter av koncentrerat foder efter behov med den "dynamiska" funktionen.

Spara tid och energi

BoPil FARO kör enkelt i båda riktningarna, vilket sparar tid och energi. Genom självrengöringsmekanismen garanterar den en hygienisk utfodraprocess. Återstående mat kan lätt komma undan under tryckning genom att automatiskt öppna skrapstången.

Fördele

  • Tillgång till färsk mat 24/7
  • Animerar för att öka foderintaget
  • Optimerar mjölkavkastningen
  • Enkelt och snabbt att montera
  • Driftsstatus och loggdata laddas automatiskt
  • Säker drift med säkerhetsbrytare + överströmsdetektering